Big Shofar

1,200 ILS2,000 ILS

320 ILS1,600 ILS

350 ILS500 ILS

280 ILS1,250 ILS

תעודת כשרות קול שופר
Kosher Certificate Kol Shofar
Share

Before you leave, we would be happy if you share.