Big Shofar

ILS 1,200ILS 2,000

ILS 320ILS 1,600

ILS 350ILS 500

ILS 280ILS 1,250

כשרות שופר תעודת כשרות
Kosher Certificate Kol Shofar