Unique Sofars

ILS 1,200ILS 2,000

ILS 320ILS 1,600

ILS 350ILS 500

ILS 450ILS 1,320

כשרות שופר תעודת כשרות
Kosher Certificate Kol Shofar