Kudu Horn

ILS 1,200ILS 2,000

ILS 585ILS 700

ILS 320ILS 1,600

ILS 585ILS 700

ILS 585ILS 700

כשרות שופר תעודת כשרות
Kosher Certificate Kol Shofar