ענק מידה: 74+ ס"מ

 350 500

כשרות שופר תעודת כשרות