רגיל מידה: 60+ ס"מ

 350 500

כשרות שופר תעודת כשרות