שופרות ראם

שופר ראם מיועד למי שמחפשים שופרות מיוחדים, לשופר זה משתמשים בקרן של ראם לבן שהוא מין של אנטילופה ממשפחת הפריים, אשר חי במדבריות. מכיוון שהקרן ישרה לא נהוג להשתמש בקרן ראם לתקיעה בבית הכנסת.

כשרות שופר תעודת כשרות