מיני: 50-59 ס"מ

 320 1,600

כשרות שופר תעודת כשרות