היסטוריה של השופר

שבעים ושתיים פעמים נזכר השופר בתנ"ך בהקשרים ובתפקידים שונים.

במעמד הר סיני עלה בין הקולות והברקים, קול שופר חזק מאוד , שהחריד את העם. מתואר בספר שמות (י"ט 19-16). שילובו של השופר בתיאור מעמד קבלת התורה בהר-סיני הוא אולי הביטוי החזק ביותר לטיבו הקסום, העל-טבעי, המכושף, של השופר, אשר פעל על דמיונם של בני כל הדורות.

בתיאור כיבושי יהושע ובני ישראל נופלות חומות העיר יריחו לאחר התקיעה בשופרות. נכתב בספר יהושע (ו' 20-1) על כיבוש העיר יריחו ועל נפילת חומותיה.

במקומות שונים בתנ"ך נתפס השופר ככלי, שה' עצמו תוקע בו:
"...וה' עליהם ייראה, ויצא כברק חצו, ואדוני ה' בשופר יתקע..." (זכריה ט, 14). הסימן הניתן על-ידי השופר, הוא סימן של האל, זהו קולו.

השופר מוזכר בתנ"ך גם באירועים ובדימויים אחרים הקשורים בעוצמה, ביראה ובפחד.

בתחום הצבאי הוא שימש, על פי רוב, לתפקידים הבאים:
אות ואזעקה: אהוד ונחמיה מזעיקים בעזרתו את אנשיהם (שופטים ג 27; נחמיה ד 14-12).
נשק להבהלת האויב (שופטים ז' 22)
מבשר ניצחון (שמואל א י"ג 3)
הכרזת מרד (שמואל ב כ' 1)
הפסקת קרב (שמואל ב כ' 22)
אות אזהרה שאויב מתקרב (ירמיהו ד' 21; הושע ה'  8; ועוד)
הנביא נמשל לצופה התוקע בשופר, כדי להזהיר את העם (יחזקאל ל"ג 6-1).
שופר הצופה ושופר הצבא חברו יחד בתיאורי יום ה' (צפניה א' 16).
כן כתוב: "בשופר גדול ייתקע לשיבת ציון..." (ישעיה כ"ז 13).

נהגו לתקוע בשופר גם בעת טקסי המלכת מלך, כמו בסיפור על אבשלום (שמואל ב ט"ו 10) ועל יהוא (מלכים ב ט' 13), וגם בהמלכת ה' על כל הארץ (תהילים מ"ז 6; צ"ח 6).

השופר נזכר גם בתיאורים של מעמד חגיגי ושל פולחן, כמו במעמד העלאת הארון (שמואל ב ו' 15) ובמעשה התשובה של אסא ושל העם (דברי הימים ב ט"ו 14).

השופר אחרי חורבן בית שני אחרי חורבן בית שני ובגולה אבדה לשופר משמעותו הציבורית והאסטרטגית, אבל נמשך תפקידו הפולחני, במיוחד בראש השנה וביום הכיפורים. מן הימים הסמוכים לחורבן בית שני נשארה עדותו של פילון האלכסדרוני על השימוש בשופר בראש השנה ועל המשמעויות שקשרו בו. עדותו של פילוסוף זה היא בעלת חשיבות רבה לחוקרים בימינו. השימוש בשופר בראש השנה וביום כיפור מושפע מעקרונות השימוש בשופר במקרא.


 

קול שופר
קול שופר, שמעון קינן
מושב גבעת יואב
רמת הגולן , 12946

טלפון : 04-6763307
פקס : 04-6762144
נייד : 050-3732459
זמני פעילות של מרכז המבקרים
08:00 - 16:00 בתאום מראש
08:00 - 13:00 בתאום מראש
סגור

קול שופר הוא מפעל משפחתי לייצור שופרות. המפעל הוקם על ידי שמעון קינן, בעל תקיעה ותיק ובקי ברזי השופר.